สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

เลขที่ 487 อาคาร บี.เอส.วี. ชั้นที่ 4 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 

ติดต่อ

โทร. 0-2245-1335-7
แฟกส์. 0-2245-1338
Hotline. 087-913-7770 (Mobile)
อีเมล์: info@askme.co.th, sales@askme.co.th

สำนักงานสาขาเชียงใหม่

ชั้นที่ 1 ฮิลล์ไซด์พายัพ คอนโดมิเนียม 8 เลขที่ 349/104 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

ติดต่อ

โทร.(66) (53) 858186
แฟกซ์. (66) (53) 858186
Hotline. (66) 81-111-5306 (Mobile)
อีเมล: chiangmai@askme.co.th

Get In touch

Hotline.
(66) 87-913-7770 (Mobile)

available from 10:00 – 19:00