ประมวลภาพ – งานสัมมนา AskMe’s Best IT Solution #7th

งานสัมมนาประจำปี 2562 ของสำนักงานสาขาเชียงใหม่ “AskMe’s Best IT Solutions #7th” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ Convention Hall โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท ถนนเชียงใหม่-ลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม มีลูกค้าเข้าสนใจเข้าร่วมงานมากมายจากหลายหลายองค์กรในภาคเหนือ พร้อมทั้ง Vendors ต่างๆมาร่วมออกบูท