Technology Update and Demonstration 2020

NUTANIX (Thailand), Arcserve, Microsoft, WatchGuard (Thailand), Softnix Technology และ AskMe Solutions and Consultants Co., Ltd. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาด้านเทคโนโลยี และการสาธิตเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2563 (Technology Update and Demonstration 2020)   [จุดประสงค์การจัดงาน] – เพื่อให้ลูกค้าองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและเห็นภาพจากการสาธิตการใช้เทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปเป็นข้อเสนอโครงการในการพัฒนาองค์กรต่อไป – เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานรู้จักกับ AskMe ในมุมของ Solution Provider มากขึ้น [ความคาดหวัง] – ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้รับประสบการณ์ที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในเทคโนโลยีและเข้าใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี – ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำเอาเทคโนโลยีที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้อย่างเกิดผล – ผู้เข้าร่วมงานสามารถบอกต่อหรือแนะนำต่อได้   [กำหนดการ] ครั้งที่ 1 วันพุธ

Read more

หมดปัญหา Ransomware ด้วยโซลูชันปกป้องและสำรองข้อมูลกับ Arcserve Appliances 9000 Series

โซลูชั่นระบบสำรองและป้องกันข้อมูลแบบ Ransomware-Free   Arcserve ผู้ให้บริการด้าน Data Protection ที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 30 ปี ประกาศเป็นพันธมิตรกับ Sophos ผู้นำด้านการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ได้พัฒนา Solution แบบครบวงจรในการสำรองข้อมูลและปกป้องข้อมูลจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยนำนำเอาความสามารถที่เป็นจุดเด่นของทั้ง 2 เทคโนโลยีมารวมกันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ Solution ในรูปแบบ “Simplified All-In-One – Data Protection and Security” ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานได้รับประสิทธิภาพทั้งการปกป้องข้อมูลและการักษาความปลอดภัยที่ดีและคลอบคลุมที่สุด Ransomware เป็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดและเป็นภัยคุกคามทางด้านไอทีที่มากที่สุด ทำให้การปกป้องข้อมูลและสร้างความมั่นใจในการกู้คืนข้อมูลมีราคาแพงและซับซ้อนกว่าที่เคย สัดส่วนทั่วโลกประมาณค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะสูงถึง 11.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2019 และ 20 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2021 การจับมือกันในครั้งนี้จะช่วยให้องค์กรธุรกิจมีโซลูชันแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทั้งความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และการสำรองข้อมูลไว้ในโซลูชั่นเดียว [อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ ] TechTalkThai: Ransomeware-Free With Arcserve 9000 Appliances [สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

Read more

In-house training course “Self-Service BI”

Self-Service BI with Power BI Desktop หลักสูตรอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล Power BI (in-house training สำหรับองค์กร)        บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เรามีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับองค์กร และส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ขอเสนอหลักสูตรอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Microsoft Power BI ซึ่งเป็นผู้นำใน Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms (read)      ในปัจจุบัน ข้อมูลคือเครื่องมือสำคัญสำหรับธุรกิจ ที่จะช่วยชี้วัดและสะท้อนภาพผลประกอบการและรายละเอียดการดำเนินธุรกิจได้ดีที่สุด และท่านจำเป็นต้องมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้วยการนำข้อมูลที่มีมาใช้ประโยชน์ AskMe ประสงค์จะช่วยให้ท่านและทีมงาน สามารถนำเอาข้อมูลที่มีค่าขององค์กรมาวิเคราะห์ผลด้วย Power BI ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับและนำมาใช้งานกันอย่างกว้างขวางในองค์กรชั้นนำ โดยท่านสามารถเริ่มต้นใช้งาน

Read more

มอบร่มเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้มอบร่มเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักหอสมุด อันจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป

Read more