Next Generation of Dynatrace Application Performance Monitor

งานวิชาการ Next Generation of Dynatrace Application Performance มทร.ล้านนา

งานวิชาการ Next Generation of Dynatrace Application Performance Monitor มทร.ล้านนา AskMe ร่วมสนับสนุนงานประชุมวิชาการ มทร.ล้านนา Section พิเศษ Campus Network Security และ Next Generation of Dynatrace Application Performance Monitor ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน Dynatrace (Application Performance Monitor – APM) คืออะไร? คำว่า APM หมายถึงการจัดการประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถให้บริการในระดับที่คาดหวัง โดยวัดจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพและการตรวจสอบประสบการณ์ผู้ใช้ โซลูชัน APM มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจหาและระบุปัญหาด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันก่อนที่ผู้ใช้จริงจะได้รับผลกระทบ Dynatrace รู้ถึงปัญหาที่แม่นยำโดยอัตโนมัติ เครื่องมือวัดประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติสำหรับระบบต่างๆ รองรับไมโครเซอร์วิส ให้ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงสูงในบริบทสำหรับธุรกรรมทั้งหมด และการสนับสนุนไฮบริดคลาวดืที่ไม่ซ้ำใครเพื่อดูคลาวด์ทั้งหมดและมีการทำงานแบบเรียลไทม์ การตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน

Read more