มอบร่มเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้มอบร่มเพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักหอสมุด อันจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป

Read more

WatchGuard Auth-Point Workshop in Chiang Mai #2nd on August 2, 2019

WatchGuard Auth-Point Multi-factor Authentication (MFA) workshop ครั้งที่ 2 ที่เชียงใหม่ งาน workshop เล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความรู้ ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยที่จะช่วยให้ user และ password ของท่านมีความปลอดภัย และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นที่เชียงใหม่ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยความร่วมมือของ WatchGuard ประเทศไทย, Optimus ประเทศไทย, และ AskMe อีกทั้งขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้กับเรา   สนใจ MFA solutions ติดต่อ AskMe Line @AskMe Facebook: /askmesolutions Email sales@askme.co.th   ปิดท้ายด้วยภาพบรรยากาศการทำ workshop อันเป็นที่น่าประทับใจ

Read more