Stonebranch Workload Automation

Stonebranch เป็นระบบ Real-time Workload Automation ระดับโลกที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงระบบ IT Business Automation ตั้งแต่งาน IT Job Scheduling, Batch Job, Cron Job และ Task Automation ไปจนถึงงานที่มีความซับซ้อนของ Business Service Automation โดยจะช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการระบบงานและข้อมูลข้ามแพลทฟอร์มและเทคโนโลยีที่หลากหลายบน Hybrid IT Environment เช่น Cloud , Mainframe, Distributed System และ Microservice เป็นต้น  ไม่ว่าจะเป็นงาน Automation ในรูปแบบซับซ้อนเพียงใด ด้วย Stonebranch Universal Automation Center จะทำให้งานนั้นดำเนินการได้ง่าย ทันสมัยและปลอดภัยได้ในระบบเดียว

Stonebranch Automation
Stonebranch Automation

Stonebranch Workload Automation สำหรับ On-prem, Cloud, และ Hybrid Environments​

Workload Automation เป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ Job Scheduling โดยสามารถทำให้เกิดรูปแบบการทำงานในลักษณะ Real-time Business Automation โดย Stonebranch Workload Automation  สามารถช่วยให้องค์กรดำเนินการบริหารจัดการ IT Batch Process ได้โดยสะดวกและเป็นอัตโนมัติ ระบบสามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบ SaaS- หรือ On-prem -based solution ทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุม Workflow, Task, Job ข้ามระหว่างแพลทฟอร์มและแอปพลิเคชันที่หลากหลายได้ไม่ว่าระบบและข้อมูลจะอยู่ที่ใด (Cron Online)

Hybrid Cloud Orchestration and Automation​

Stonebranch Cloud Service Automation สามารถช่วยทำให้ระบบ Hybrid IT ที่หลากหลายสามารถทำงานร่วมกัน โดยใช้ Universal Automation Center (UAC) เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการข้อมูลและ Task Scheduler, Batch Job, Cron Job ของระบบทั้งหมดในองค์กร โดยสามารถเพิ่มความรวดเร็ว ประสิทธิภาพและให้ทีม IT Operation สามารถเห็นภาพรวมของระบบได้  Stonebranch มีความสามารถที่จะช่วยให้องค์กรสามารถทำ End-to-End Automation ข้ามระหว่าง Cloud Environment ต่างๆ – Private Cloud, Public Cloud, และ Multi-Cloud Environment – บน Single Solution ที่ได้รับการออกแบบให้มีการทำงานแบบ Cron Online Real-time Automation

Stonebranch Cloud Orchestration and Automation Solutions ประกอบไปด้วย:

  • Hybrid Cloud File Transfer – การโอนถ่ายข้อมูลระหว่างระบบ Cloud ต่างๆ
  • Cloud Infrastructure Automation / Cloud Transition – การบริหารจัดการ Cloud Infrastruction และการย้ายระบบระหว่าง Cloud
  • Cloud Bursting – การบริหารจัดการและการเพิ่ม/ลดประสิทธิภาพของระบบบน Cloud

Big Data Pipeline Automation​

Stonebranch Big Data Pipeline Orchestration สามารถช่วยให้องค์กรบริหารจัดการข้อมูลบนระบบ Big Data ได้ทั้งระบบและควบคุมได้ทั้งหมดจากศูนย์กลาง ทำให้การทำ Data Processing ข้ามระหว่าง System/Cloud มีความเสถียร ปลอดภัยและง่ายกว่าเดิม โดยประกอบไปด้วยความสามารถดังต่อไปนี้:

stonebranch Job Schedule

Process Visibility: Stonebranch สามารถช่วยให้ทีมงาน IT เห็นภาพการทำงานการประมวลผลข้อมูลตั้งแต่ On-prem ไปยัง Cloud และเข้าสู่ Microservices โดยสามารถตรวจสอบการทำงานทั้งหมด ได้แบบ Real-time นอกจากนั้น Stonebranch มีระบบแจ้งเตือนที่สามารถทำให้ผู้ใช้งานทราบถึงปัญหาในจุดต่างๆและแก้ไขปัญหาได้ทันที

Container technologies automation and orchestration:

Stonebranch สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานทำการย้ายข้อมูลไปมาระหว่างระบบ Containers และ Big Data รวมถึงการบริหารจัดการ Schedule ของระบบ Big Data ที่อยู่บนระบบ Container ได้ โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Container ที่หลากหลายเช่น Kubernetes และ Docker เป็นต้น

Infinite Integrations:

Stonebranch สามารถทำงานร่วมกับระบบได้หลาย Platform และ Application โดยรองรับตั้งแต่ระบบ Mainframe ไปจนถึง Cloud รวมไปถึงระบบ Data Pipeline ที่มีในท้องตลาดเช่น Informatica, Snowflake, Databricks, AWS, และ Hadoop เป็นต้น นอกจากนั้น ผู้ใช้งานยังสามารถ Download การทำงานกับระบบอื่นๆ จาก Stonebranch Marketplace ซึ่งเป็น Community Opensource ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Reports and Business Intelligence:

ระบบ Visual Dashboards และ Reports ของ Stonebranch ได้รับการออกแบบให้สามารถเห็นข้อมูลการทำงานทั้งระบบแบบ Real-time พร้อมด้วย SLA monitoring นอกจากนั้น ยังมีระบบแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพทำให้ทราบถึงต้นเหตุของปัญหาและสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

Built-in Managed File Transfer:

Stonebranch มีระบบ Built-in File Transfer ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงโดยทำงานร่วมกับระบบ Workflow Process ทำให้การโอนถ่ายข้อมูลระหว่างระบบต่างๆเป็นไปได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องมืออื่นๆในการบริหารจัดการ

The Power of Infinite Integrations​

สำหรับทีม IT Operation ความสามารถในการรวบรวมงานทางด้าน IT Automation จากระบบและ Application ที่หลากหลายใน Hybrid IT Environment เข้ามาบริหารจัดการจากจุดเดียวเป็นสิ่งที่ทำได้อย่างง่ายดายด้วย Stonebranch Integration Solutions และ Stonebranch Marketplace

stonebranch Marketplace
Stonebranch Marketplace

Stonebranch มีระบบ Ecosystem ที่ข่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรองรับ Business System และ Application รวมถึง Third-party Platform ตัวอย่างเช่น: Teams, Slack, Service Now, Informatica, Snowflake, SAP, Oracle, Salesforce, Hadoop, SAS, AWS, IBM, และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก

ระบบ Universal Automation Center ของ Stonebranch มีความสามารถในการเชื่อมต่อ Batch Job, Job Cron ของระบบต่างๆข้าม Platform บน Hybrid IT Environments ตั้งแต่ Cloud , Mainframe, AS/400, Unix (AIX, Solaris, HP-UX), Linux, Windows และ Microservice เป็นต้น ซึ่งจะให้ความสะดวกและสามารถปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของ Application ได้ตลอดเวลา

ทำไมถึงต้องเลือก Stonebranch Workload Automation?

CLOUD NATIVE – Stonebranch solution เริ่มเกิดขึ้นจากบนระบบ Cloud ดังนั้น Automation Solutions ของ Stonebranch จึงเหมาะที่จะใช้งานบน Hybrid IT environment นอกจากนั้น Stonebranch ยังสามารถทำงานได้ดีตั้งแต่ระบบ Mainframe ไปจนถึงระบบขนาดใหญ่ที่ติดตั้งทำงานอยู่บนหลายๆ Data Centers โดยสามารถทำงานได้ทั้งในรูปแบบ Cloud-based SaaS Model หรือ On-prem

LIFE CYCLE MANAGEMENT – หลังจาก Stonebranch ได้รับการติดตั้งและใช้งาน ลูกค้าจะได้รับการสนับสนุนและปรับปรุง โดยระบบจะมีการ Update New Releases/Features/Functions อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ

SCALABILITY – บริษัทที่กำลังเติบโตและขยายระบบงานสามารถให้ความไว้วางใจใน Stonebranch Solution ที่สามารถรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบันและเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตที่จะเพิ่มขึ้นมา โดยองค์กรสามารถมั่นใจได้ว่าระบบจะสามารถรองรับอนาคตและการขยายตัวได้ตามที่ต้องการ

SIMPLICITY – ปัจจุบัน IT เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา Stonebranch ได้เห็นถึงความซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นจึงได้ทำการนำเสนอ Solution ที่มีการควบคุมจากศูนย์กลางที่เดียว ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมการทำงานด้าน Automation ได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถใช้งานได้โดยง่าย รองรับการขยายตัว ซึ่งจะช่วยให้ทีมงานด้าน IT สามารถเรียนรู้และใช้งานได้โดยง่าย

RESOURCE UTILIZATION – การเปลี่ยนแปลงใดๆจะต้องใช้แรงงานคนและชั่วโมงการทำงานจำนวนมาก Stonebranch สามารถจำนวนแรงงานและชั่วโมงการทำงานของเจ้าหน้าที่ IT จากระบบ Automation ทำให้เจ้าหน้าที่ IT สามารถทำงานอื่นๆที่มีความสำคัญ โดยปล่อยให้ระบบ Automation เป็นหน้าที่ของระบบ Stonebranch

AUDITABILITY – องค์กรต่างๆมีความต้องการระบบที่มีความปลอดภัยและมีการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานบน Compliant Standard ต่างๆ  Stonebranch สามารถช่วยให้การดำเนินงานด้าน Audit เป็นไปได้โดยง่ายและรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น HIPAA, SOX, PC-DSS, หรืออื่นๆ โดยข้อมูลจะได้รับการปกป้องและบันทึกตาม Complaint ตลอดเวลา

ความยืดหยุ่น RESILIENCE – เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปในระบบ IT ที่จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งจะต้องใช้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจซึ่งอาจจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ยาวนาน Stonebranch  Universal Automation Center มีความยืดหยุ่นที่จะรองรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและสามารถที่จะแก้ไขสิ่งผิดพลาดต่างๆได้โดยอัตโนมัติ

SIMPLE LICENSING MODEL – ระบบ License ของ Stonebranch จะไม่มี Cost แอบแฝงหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือเงื่อนไขที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มในภายหลัง โดย Stonebranch Subscription Model จะมาพร้อมกับ Features/Functions ต่างๆที่ต้องใช้งานทั้งหมดสำหรับ Enterprise Automation นอกจากนั้นยังมีการให้บริการสนับสนุนด้วยเจ้าหน้าที่แบบ 24/7, เจ้าหน้าที่ Professional Service และระบบ User Community ที่เข้มแข็งเป็นต้น

เกี่ยวกับ AskMe

AskMe เป็นบริษัทที่ให้บริการและเชี่ยวชาญทางด้าน Workload Automation ในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ประเทศไทย เรามีประสบการณ์และความรู้ในการติดตั้งและให้บริการสำหรับ Stonebranch Workload Automation Solution เราสามารถช่วยให้ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ในการดำเนินการติดตั้งระบบบริการจัดการ Batch Job, Job Cron ซึ่งจะช่วยให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทางด้าน Automation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเราได้ที่

กรุงเทพฯ: โทร 02-245-1335-7
เชียงใหม่: โทร 053-858-186
Email:sales@askme.co.th
Line : @askme.co.th