Modernize Your Infrastructure: Way to Build Your Hybrid Multi-Cloud

Seminar: Nutanix Modernize your infrastructure: Way to Build your Hybrid Multi-Cloud

งานสัมนาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน IT ขององค์กรให้ทันสมัยด้วย Nutanix Online Seminar : AskMe Solutions & Consultants ร่วมกับ Nutanix (Thailand) และ VST ECS (Thailand) มาอัพเดทเทคโนโลยีใหม่เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน IT ขององค์กรของคุณให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ผ่าน Zoom Online Meeting ในหัวข้อ  Modernize your infrastructure: Way to Build your Hybrid Multi-Cloud  โครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบดั้งเดิมสร้างความปวดหัวให้กับไอทีมาอย่างยาวนาน การสร้างสภาพแวดล้อมของ Hybrid Multi-Cloud จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าหากเรายังคงอยู่บนพื้นฐานโครงสร้างไอทีแบบเดิมๆ หรือ Hyperconverged (HCI) , ทั่วไป Nutanix โซลูชันช่วยองค์กรต่างๆ ปฏิรูปโครงสร้าง พื้นฐานไอที และสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ให้กับไอทีเพื่อ เชื่อมโยง และทํางานร่วมกับ Public

Read more