ทำบุญออฟฟิต AskMe

AskMe สำนักงานใหญ่ ได้ย้ายที่ทำการใหม่และทำบุญเปิดสำนักงานใหม่ วันที่ 8 ตุลาคม 2565

โดยที่สำนักงานใหม่มีที่อยู่ดังนี้:

  • บจก. อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์
    • 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้อง 801 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1040
  • AskMe Solutions & Consultant Co., Ltd.
    • 108 Bangkok Thai Tower, 8th Fl., Room 801, Rang Nam Road, Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400

โดยการทำบุญได้มีการเชิญพระจำนวน 9 รูปมาทำพิธีและมีบริษัทฯคู่ค้ามาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก