Nutanix Dynatrace Seminar

งานสัมมนา The Collaboration of Nutanix Hybrid & Multi-Cloud and Dynatrace Intelligent Observability

งานสัมนา The Collaboration of Nutanix Hybrid & Multi-Cloud and Dynatrace Intelligent Observability ครั้งแรกในประเทศไทยกับการร่วมมือกันระหว่าง Nutanix ผู้นำด้าน Hybrid & Multi-Cloud และ Dynatrace ผู้นำด้าน Intelligent Observability ที่มาพร้อม AI-Powered ที่ผ่านมาการใช้งานระบบ Hybrid และ Multi-Cloud Infrastructure ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ซับซ้อนในการบริหารจัดการและใช้งบประมาณสูงในการลงทุน รวมไปถึงจะต้องใช้ระบบตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหลายชนิดผสมกันซึ่งทำได้ยากและใช้เวลานาน ด้วย Nutanix ทำให้การทำงานบนระบบ Hybrid และ Multi-Cloud เป็นไปได้ด้วยความง่ายดายและประหยัด ในขณะที่ Dynatrace มีระบบ AI และ Automation ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาและทำการแก้ไขปัญหาระหว่าง Hybrid และ Multi-Cloud ในลักษณะ

Read more
AskMe Dynatrace Community of the Month October-2020

Dynatrace – Community Members of the Month for October 2020

AskMe ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน Dynatrace Community และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำชุมชนผู้ใช้งาน Dynatrace มาอย่างยาวนาน และได้รับรางวัล Community Members of the Month ประจำเดือนตุลาคม 2020 AskMe Dynatrace Community of the Month October-2020 We have a surprise for you – this time our Community Member of the Month is not a one person, but the whole Company! AskMe Solutions team joined their

Read more
Dynatrace Perform 2017: Master your digital universe

AskMe เข้าร่วมงาน Dynatrace Perform 2017: Master your digital universe

AskMe เข้าร่วมงาน Dynatrace Perform 2017: Master your digital universe งานสัมมนาแก่ผู้สนใจในด้าน Dynatrace Digital Performance Management สำหรับระบบ Mobile/Web/DevOps/Cloud/Container สถานที่: Pullman Bangkok Grande Sukhumvit Dynatrace คืออะไร? Dynatrace เป็นแพลตฟอร์มการตรวจสอบซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่ช่วยให้ความซับซ้อนของระบบคลาวด์ขององค์กรง่ายขึ้นและเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ด้วย Davis (เอ็นจิ้นสาเหตุของ Dynatrace AI) และระบบอัตโนมัติที่สมบูรณ์ แพลตฟอร์ม Dynatrace all-in-one จะให้คำตอบ ไม่ใช่แค่ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของคุณ โครงสร้างพื้นฐานพื้นฐาน และประสบการณ์ของผู้ใช้ปลายทางของคุณ Dynatrace ถูกใช้เพื่อทำให้ระบบคลาวด์ขององค์กรมีความทันสมัยและเป็นระบบอัตโนมัติ เผยแพร่ซอฟต์แวร์คุณภาพสูงเร็วขึ้น และมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าขององค์กรของคุณ Dynatrace นำโครงสร้างพื้นฐานและระบบคลาวด์ ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน และการตรวจสอบประสบการณ์ดิจิทัลมาสู่โซลูชันอัตโนมัติแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ Dynatrace ช่วยเหลือในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพโดยการจัดหาแพลตฟอร์มและเมตริกที่ใช้ร่วมกันสำหรับทีมพัฒนา ปฏิบัติการ และทีมธุรกิจ ด้วยวิธีนี้ Dynatrace สามารถทำหน้าที่เป็น “แหล่งความจริง”

Read more