AskMe Dynatrace Community of the Month October-2020

Dynatrace – Community Members of the Month for October 2020

AskMe ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน Dynatrace Community และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำชุมชนผู้ใช้งาน Dynatrace มาอย่างยาวนาน และได้รับรางวัล Community Members of the Month ประจำเดือนตุลาคม 2020 AskMe Dynatrace Community of the Month October-2020 We have a surprise for you – this time our Community Member of the Month is not a one person, but the whole Company! AskMe Solutions team joined their

Read more
Dynatrace Perform 2017: Master your digital universe

AskMe เข้าร่วมงาน Dynatrace Perform 2017: Master your digital universe

AskMe เข้าร่วมงาน Dynatrace Perform 2017: Master your digital universe งานสัมมนาแก่ผู้สนใจในด้าน Dynatrace Digital Performance Management สำหรับระบบ Mobile/Web/DevOps/Cloud/Container สถานที่: Pullman Bangkok Grande Sukhumvit Dynatrace คืออะไร? Dynatrace เป็นแพลตฟอร์มการตรวจสอบซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่ช่วยให้ความซับซ้อนของระบบคลาวด์ขององค์กรง่ายขึ้นและเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ด้วย Davis (เอ็นจิ้นสาเหตุของ Dynatrace AI) และระบบอัตโนมัติที่สมบูรณ์ แพลตฟอร์ม Dynatrace all-in-one จะให้คำตอบ ไม่ใช่แค่ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของคุณ โครงสร้างพื้นฐานพื้นฐาน และประสบการณ์ของผู้ใช้ปลายทางของคุณ Dynatrace ถูกใช้เพื่อทำให้ระบบคลาวด์ขององค์กรมีความทันสมัยและเป็นระบบอัตโนมัติ เผยแพร่ซอฟต์แวร์คุณภาพสูงเร็วขึ้น และมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าขององค์กรของคุณ Dynatrace นำโครงสร้างพื้นฐานและระบบคลาวด์ ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน และการตรวจสอบประสบการณ์ดิจิทัลมาสู่โซลูชันอัตโนมัติแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ Dynatrace ช่วยเหลือในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพโดยการจัดหาแพลตฟอร์มและเมตริกที่ใช้ร่วมกันสำหรับทีมพัฒนา ปฏิบัติการ และทีมธุรกิจ ด้วยวิธีนี้ Dynatrace สามารถทำหน้าที่เป็น “แหล่งความจริง”

Read more
Next Generation of Dynatrace Application Performance Monitor

งานวิชาการ Next Generation of Dynatrace Application Performance มทร.ล้านนา

งานวิชาการ Next Generation of Dynatrace Application Performance Monitor มทร.ล้านนา AskMe ร่วมสนับสนุนงานประชุมวิชาการ มทร.ล้านนา Section พิเศษ Campus Network Security และ Next Generation of Dynatrace Application Performance Monitor ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน Dynatrace (Application Performance Monitor – APM) คืออะไร? คำว่า APM หมายถึงการจัดการประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถให้บริการในระดับที่คาดหวัง โดยวัดจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพและการตรวจสอบประสบการณ์ผู้ใช้ โซลูชัน APM มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจหาและระบุปัญหาด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันก่อนที่ผู้ใช้จริงจะได้รับผลกระทบ Dynatrace รู้ถึงปัญหาที่แม่นยำโดยอัตโนมัติ เครื่องมือวัดประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติสำหรับระบบต่างๆ รองรับไมโครเซอร์วิส ให้ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงสูงในบริบทสำหรับธุรกรรมทั้งหมด และการสนับสนุนไฮบริดคลาวดืที่ไม่ซ้ำใครเพื่อดูคลาวด์ทั้งหมดและมีการทำงานแบบเรียลไทม์ การตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน

Read more