Microsoft 365 Business Promotion

โปรโมชั่น: Microsoft 365 Business Standard คุ้ม 2 ต่อ

โปรโมชั่น Microsoft 365 Business ราคาสุดพิเศษ พร้อมติดตั้งและอบรมฟรี – คุ้มค่าที่สุดในประเทศไทย โปรโมชั่น คุ้ม 2 ต่อ เมื่อซื้อ Microsoft 365 Business กับ AskMe คุ้มต่อแรก Microsoft 365 Business Standard ราคาพิเศษสุดๆ คุ้มต่อที่สอง ฟรี! การติดตั้งการใช้งาน Microsoft 365 บนระบบ Cloud ฟรี! การฝึกอบรมแนะนำการใช้โปรแกรมเบื้องต้นให้คุ้มค่ากับทุกฟังก์ชั่นที่ลูกค้าซื้อไป โดยเจ้าหน้าที่ AskMe ผ่านช่องทาง Online เมื่อซื้อ 5 Users ขึ้นไป *ราคาโปรโมชั่นดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *การติดตั้งระบบบน Microsoft 365 ไม่รวมการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องลูกข่าย สนใจติดต่อขอใบเสนอราคาได้ที่ กรุงเทพฯ โทร 02-245-1335-7

Read more