2022- Seminar - 17 Nov (arcserve,panda)

งานสัมนา การป้องกันการสูญหายของข้อมูล ด้วย Arcserve Backup Data Protection Solution และ การรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ยุคใหม่ ด้วยมาตรฐาน Endpoint Detection and Response (EDR) Technology

งานสัมนา การป้องกันการสูญหายของข้อมูล ด้วย Arcserve Backup Data Protection Solution และ การรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ยุคใหม่ ด้วยมาตรฐาน Endpoint Detection and Response (EDR) Technology ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีการป้องกันการสูญหายของข้อมูลในองค์กร และการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ยุคใหม่ พร้อมทั้งเคล็ดลับในการป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ Arcserve Thailand และ Skysoft ผู้ให้บริการสินค้าแบรนด์ Arcserve และ Panda พร้อมทั้งสามารถดูรายละเอียด และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ผ่านการ Live Demo รายละเอียดงานสัมมนา • วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2022 เวลา 11:30 – 17:00 น. (ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง) • สถานที่: ธัญญ์ธารา

Read more