2022- Seminar - 17 Nov (arcserve,panda)

งานสัมนา การป้องกันการสูญหายของข้อมูล ด้วย Arcserve Backup Data Protection Solution และ การรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ยุคใหม่ ด้วยมาตรฐาน Endpoint Detection and Response (EDR) Technology

ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีการป้องกันการสูญหายของข้อมูลในองค์กร และการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ยุคใหม่
พร้อมทั้งเคล็ดลับในการป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ Arcserve Thailand และ Skysoft ผู้ให้บริการสินค้าแบรนด์ Arcserve และ Panda
พร้อมทั้งสามารถดูรายละเอียด และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ผ่านการ Live Demo

รายละเอียดงานสัมมนา
• วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2022 เวลา 11:30 – 17:00 น. (ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง)
• สถานที่: ธัญญ์ธารา รีสอร์ท เชียงใหม่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ลงทะเบียนร่วมงานสัมมนาได้แล้ววันนี้ พร้อมลุ้นรับของรางวัลพิเศษสุดอีกมากมาย

2022- Seminar - 17 Nov (arcserve,panda)

2022- Seminar – 17 Nov (arcserve,panda)

#Arcserve #Panda a watchguard brand