งาน WatchGuard AuthPoint

WatchGuard AuthPoint Workshop in Chiang Mai #2nd on August 2, 2019

WatchGuard AuthPoint Multi-factor Authentication (MFA) workshop ครั้งที่ 2 ที่เชียงใหม่ งาน workshop WatchGuard AuthPoint เล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความรู้ ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยที่จะช่วยให้ user และ password ของท่านมีความปลอดภัย และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นที่เชียงใหม่ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยความร่วมมือของ WatchGuard ประเทศไทย, Optimus ประเทศไทย, และ AskMe อีกทั้งขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้กับเรา สนใจ MFA solutions ติดต่อ AskMe Line @AskMe.co.th Facebook: askmesolutions Email sales@askme.co.th กรุงเทพฯ: โทร 02-245-1335-7

Read more
WatchGuard AuthPoint Workshop

WatchGuard AuthPoint Workshop in Chiang Mai #1st On June 21, 2019

WatchGuard AuthPoint Workshop in Chiang Mai ครั้งที่ 1 June 21, 2019 เสร็จสิ้นไปแล้วกับงาน workshop ดีๆ ที่จัดโดยความร่วมมือของ WatchGuard Thailand, Optimus, และ AskMe สำหรับ Product WatchGuard Auth-Point Multi-factor Authentication (MFA) เราจะจัดอีก โปรดติดตาม หรือ ติดต่อมาที่ : AskMe Chiang Mai Tel/Fax: 053-858186 Email: salescmi@askme.co.th FB: askmesolutions Line: @askme.co.th ปิดท้ายด้วยภาพบรรยากาศกาศอบรมอันเป็นกันเองและได้เทคนิคเอากลับไปใช้พัฒนาต่อยอด WatchGuard AuthPoint Multi-factor Authentication เป็นการเพิ่มวิธีการยืนยันตัวตนอีกวิธีหนึ่งเข้าไปนอกเหนือจากการใช้ Password เช่น

Read more