Power BI Business Intelligence

Power BI คือระบบ Business Intelligence ที่ช่วยให้องค์กรตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

Power BI สำหรับระบบ Business Intelligence ช่วยให้องค์กรตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วยข้อมูลจากภายในองค์กร Power BI สำหรับการทำ Business Intelligence สามารถใช้ประโยชน์เพื่อสร้างการแสดงข้อมูลและเรื่องราวของข้อมูลที่มีผลกระทบกับองค์กรสูง เพื่อผลักดันการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในองค์กรของคุณ ก้าวสู่การแข่งขันในยุคดิจิทัล และ Digital Disruption องค์กรส่วนใหญ่ได้เริ่มดำเนินการในการแปลงยุคดิจิทัลและข้อมูลเพื่อความอยู่รอดและเจริญเติบโตในโลกที่มีการเชื่อมต่อแบบรวดเร็วและเป็นดิจิทัลมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจต่างๆ จึงกำลังสร้างข้อมูลจำนวนมหาศาลที่พวกเขาสามารถใช้ในการตัดสินใจได้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดจากข้อมูล นักวิเคราะห์จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากเครื่องมือช่วยการตัดสินใจ Business Intelligence เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกอันมีค่ามาวิเคราะห์สำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล Business Intelligence (BI) คือ? Business Intelligence (BI)  คือเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการแปลงข้อมูลปกติให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปช่วยในการติดสินใจ วิเคราะห์ผล หรือเฝ้าติดตามต่างๆ และเพื่อช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นผ่านการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยเครื่องมือดังกล่าว (BI) จะช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น Data preparation: รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง หลายประเภท และจัดรูปแบบเพื่อการวิเคราะห์ Data querying: การหาคำตอบจากชุดข้อมูลเพื่อตอบโจทย์เฉพาะทางจากข้อมูลที่ได้มา

Read more
Seminar: AskMe - Technology Update and Demonstration 2020

Seminar: AskMe – Technology Update and Demonstration 2020

Nutanix, Arcserve, Microsoft PowerBI, WatchGuard, Softnix Technology และ AskMe Solutions and Consultants Co., Ltd. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาด้านเทคโนโลยี และการสาธิตเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2563 (Technology Update and Demonstration 2020) [จุดประสงค์การจัดงาน] – เพื่อให้ลูกค้าองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและเห็นภาพจากการสาธิตการใช้เทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปเป็นข้อเสนอโครงการในการพัฒนาองค์กรต่อไป – เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานรู้จักกับ AskMe ในมุมของ Solution Provider มากขึ้น [ความคาดหวัง] – ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้รับประสบการณ์ที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในเทคโนโลยีและเข้าใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี – ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำเอาเทคโนโลยีที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้อย่างเกิดผล – ผู้เข้าร่วมงานสามารถบอกต่อหรือแนะนำต่อได้ [กำหนดการ] ครั้งที่ 1 วันพุธ ที่ 22 มกราคม

Read more
Power BI Inhouse Training

In-house Training Course: Self-Service BI with Microsoft Power BI

In-House Training Course: Self-Service BI with Microsoft Power BI หลักสูตรอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล Microsoft Power BI (In-house Training สำหรับองค์กร) บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับองค์กร และส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ขอเสนอหลักสูตรอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย In-House Training Microsoft Power BI ซึ่งเป็นผู้นำใน Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms ในปัจจุบัน ข้อมูลคือเครื่องมือสำคัญสำหรับธุรกิจ ที่จะช่วยชี้วัดและสะท้อนภาพผลประกอบการและรายละเอียดการดำเนินธุรกิจได้ดีที่สุด และท่านจำเป็นต้องมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้วยการนำข้อมูลที่มีมาใช้ประโยชน์ AskMe ประสงค์จะช่วยให้ท่านและทีมงาน สามารถนำเอาข้อมูลที่มีค่าขององค์กรมาวิเคราะห์ผลด้วย

Read more
Training Course – Analyzing Data With Microsoft Power BI

Training Course – Analyzing Data With Microsoft Power BI #2

กลับมาแล้วตามคำเรียกร้อง หลังจากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในครั้งแรก กับหลักสูตร Analyzing Data With Microsoft Power BI ในครั้งที่2 หัวข้อการอบรมเกี่ยวกับ Microsoft Power BI ครั้งนี้ยังคงจัดเต็มด้วยเนื้อหาประกอบกับเทคนิคการใช้งานโดยวิทยากร  ที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มากกว่า 20 ปี และเป็นมือวางอันดับหนึ่งของ Microsoft Power BI ในประเทศไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไอที หรือเจ้าของข้อมูล หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานสามารถสร้างและนำเสนอข้อมูล ด้วย dashboard ที่ทันสมัย สามาถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในมิติต่างๆได้ 360 องศา ครบทุกมุมมองของธุรกิจ จัดที่เชียงใหม่ ระยะเวลา 2 วัน รับจำนวน 20 ที่นั่งเท่านั้น วันที่ 26 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00

Read more