ประมวลภาพ – งานสัมมนา AskMe’s Best IT Solution #6th

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “AskMe’s Best IT Solution #6th” ประจำปี 2018
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:30-16:30 น.  ลูกค้าได้ให้ความสนใจและตอบรับอย่างล้นหลาม