งานสัมมนา AskMe’s Best IT Solution #7th

งานสัมนาประจำปี AskMe’s Best IT Solution #7th

บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ผู้นำด้าน Digital Solutions Provider ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี 2562 ของสำนักงานสาขาเชียงใหม่ “AskMe’s Best IT Solutions #7th” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ Convention Hall โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท ถนนเชียงใหม่-ลำปาง จังหวัดเชียงใหม่

ในงานท่านจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และผู้เชี่ยวชาญ ที่บริษัทฯ ได้เชิญมา พร้อมหัวข้อการสัมมนาที่เป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในยุค 4.0 ได้แก่ Cybersecurity, Internet of Thing (IoT), Digital transformation, Cloud Computing, Unified Communication สำหรับองค์กรขนาดกลาง, แนวทางการจัดเก็บ Log ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560 และ แนวทางการประยุกต์ใช้งาน เสริมด้วยบรรยายพิเศษในเรื่องแนวคิดของการผลิตแบบลีน (Lean manufacturing) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจในภาคการผลิต ประกอบไปด้วย Arcserve, Avaya, Nutanix, Softnix, Microsoft Power BI, Watchguard เป็นต้น

งานสัมมนา AskMe’s Best IT Solution #7th