งานสัมมนา AskMe's Best IT Solution #6th

ประมวลภาพ – งานสัมมนา AskMe’s Best IT Solution #6th

ประมวลภาพ – งานสัมมนา AskMe’s Best IT Solution #6th ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “AskMe’s Best IT Solution #6th” ประจำปี 2018 วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:30-16:30 น.  ลูกค้าได้ให้ความสนใจและตอบรับอย่างล้นหลาม ณ อิมพีเรียลฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ ถนน ลอยเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในงานท่านจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และผู้เชี่ยวชาญ ที่บริษัทฯ ได้เชิญมา พร้อมหัวข้อการสัมมาที่น่าสนใจ ประกอบด้วยเทคโนโลยีใหม่ด้านระบบความปลอดภัยเครื่อข่ายไร้สาย, เครือข่ายไร้สายสำหรับ IoT, การนำ AI มาใช้เพื่อช่วยด้านความปลอดภัยของ DNS, ระบบสำรองข้อมูลรูปแบบใหม่, และระบบ

Read more
AskMe’s Best IT Solutions #6th

Seminar – AskMe’s Best IT Solution #6th

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี 2561 “AskMe’s Best IT Solutions #6th” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ อิมพีเรียลฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ ถนน ลอยเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในงานท่านจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และผู้เชี่ยวชาญ ที่บริษัทฯ ได้เชิญมา พร้อมหัวข้อการสัมมาที่น่าสนใจ ประกอบด้วยเทคโนโลยีใหม่ด้านระบบความปลอดภัยเครื่อข่ายไร้สาย, เครือข่ายไร้สายสำหรับ IoT, การนำ AI มาใช้เพื่อช่วยด้านความปลอดภัยของ DNS, ระบบสำรองข้อมูลรูปแบบใหม่, และระบบ Hyper-convergence ที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่คุณคิด หรือติดต่อ บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์

Read more
งานสัมมนา Moving To The Future Of Nutanix Hyperconverged Infrastructure

Seminar – Moving To The Future Of Nutanix Hyperconverged Infrastructure

งานสัมมนา Moving To The Future Of Nutanix Hyperconverged Infrastructure โดย 3 partner ร่วมกันจัดขึ้น ได้แก่ Nutanix Thailand, VSTECS, AskMe Chiang Mai ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิล์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 9.00น. – 15.00น. บรรยากาศอบอุ่นและมีลูกค้าสนใจซักถามกันตลอดรายการ หลังจากที่ Nutanix ออก Software Nutanix AOS เวอร์ชั่น 5.6 ออกมา พร้อมกับพัฒนาอุปกรณ์ Hardware Appliance ใน Model ต่างๆเป็นรุ่นใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบอัพเดทใหม่ๆ จากคุณทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี Country

Read more
งานสัมนา AskMe's Best IT Solution #5th

ประมวลภาพ – งานสัมนา AskMe’s Best IT Solution #5th

ประมวลภาพ – งานสัมนา AskMe’s Best IT Solution #5th งานสัมนา @ AskMe Chiangmai – AskMe’s Best IT Solution #5 ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม มีลูกค้ามาร่วมงานมากกว่า 150 ท่านจาก 70 องค์กรในภาคเหนือและมี Partner เข้าร่วมงาน 7 ราย ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมดวงตะวัน ลูกค้าได้ให้ความสนใจอย่างล้นหลาม เพื่อให้ท่านและองค์กรพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านเทคโนโลยี ที่เข้ามามีผลกับการขับเคลื่อนธุรกิจ และระบบราชการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในงานท่านจะได้พบกับแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ระบบความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (BI) และผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อตอบโจทย์ปัญหาขององค์กร หรือติดต่อ บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์

Read more