งานสัมนา AskMe's Best IT Solution #5th

ประมวลภาพ – งานสัมนา AskMe’s Best IT Solution #5th

งานสัมนา @ AskMe Chiangmai – AskMe’s Best IT Solution #5 ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม มีลูกค้ามาร่วมงานมากกว่า 150 ท่านจาก 70 องค์กรในภาคเหนือและมี Partner เข้าร่วมงาน 7 ราย ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมดวงตะวัน ลูกค้าได้ให้ความสนใจอย่างล้นหลาม

เพื่อให้ท่านและองค์กรพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านเทคโนโลยี ที่เข้ามามีผลกับการขับเคลื่อนธุรกิจ และระบบราชการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในงานท่านจะได้พบกับแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ระบบความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (BI) และผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อตอบโจทย์ปัญหาขององค์กร

หรือติดต่อ บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
สาขาจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร 053-858-186