ประมวลภาพ – หลักสูตร Analyzing Data With Power BI #1

ประมวลภาพภายในงาน หลักสูตร Analyzing Data With Power BI วันที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 – 16:00 สถานที่จัดอบรม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ ได้รับการตอบรับจากหน่วยงาน บริษัท และมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ด้วยบรรกาศอบอุ่นและเป็นกันเอง