Seminar: AskMe - Technology Update and Demonstration 2020

Nutanix, Arcserve, Microsoft PowerBI, WatchGuard, Softnix Technology และ AskMe Solutions and Consultants Co., Ltd.

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาด้านเทคโนโลยี และการสาธิตเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2563

(Technology Update and Demonstration 2020)

[จุดประสงค์การจัดงาน]

– เพื่อให้ลูกค้าองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและเห็นภาพจากการสาธิตการใช้เทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปเป็นข้อเสนอโครงการในการพัฒนาองค์กรต่อไป
– เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานรู้จักกับ AskMe ในมุมของ Solution Provider มากขึ้น

[ความคาดหวัง]

– ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้รับประสบการณ์ที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในเทคโนโลยีและเข้าใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
– ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำเอาเทคโนโลยีที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้อย่างเกิดผล
– ผู้เข้าร่วมงานสามารถบอกต่อหรือแนะนำต่อได้

[กำหนดการ]

ครั้งที่ 1 วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 (เต็มวัน)

กำหนดการ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด
09.00 – 12.00 NUTANIX: The Rise of Enterprise Cloud Platform
12:00 – 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 Protecting Nutanix Environments with Arcserve
download: รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 (ช่วงเช้า+มื้อเที่ยง)

กำหนดการ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด
09.00 – 12.00 หัวข้อเรื่อง คุ้มค่ากว่าที่เข้าใจ ได้อะไรมากกว่าที่คิด “The Power of Power BI and Office 365”
12:00 – 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
download: รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ครั้งที่ 3 วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 (ช่วงเช้า+มื้อเที่ยง)

กำหนดการ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด
09.00 – 12.00 หัวข้อเรื่อง “Cybersecurity: What You Don’t Know Can Hurt You”. โดย WatchGuard (Thailand)
12:00 – 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
download: รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ครั้งที่ 4 วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 (ช่วงเช้า+มื้อเที่ยง) (ลงทะเบียน)

กำหนดการ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด
09.00 – 12.00 หัวข้อเรื่อง “การจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ 2560” by Softnix Logger
12:00 – 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
download: รายละเอียดเพิ่มเติม

[เงื่อนไขการลงทะเบียน]

– งานสัมมนา จัด 4 ครั้ง 5 หัวข้อ ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนได้มากกว่า 1 ครั้ง
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาผู้เข้าร่วมงานเนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด
– บริษัทฯ จะส่งรหัสตอบรับเข้าร่วมงานกลับทาง E-Mail หรือ Massaging Service (Line@)
– ผู้เข้าร่วมงานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
– รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านต่อรอบเท่านั้น

#Nutanix #Arcserve #Microsoft #WatchGuard #SoftnixTechnology #PowerBI

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่

กรุงเทพฯ: โทร 02-245-1335-7

เชียงใหม่: โทร 053-858-186

Email: sales@askme.co.th

Line : @askme.co.th