Nutanix Building your data center

หัวข้องานสัมนา: Building Your Data Center by Nutanix Number 1 of HCI

บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี 2564

วันพุธ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-13.30 น. ร้าน WELL LA DA CAFÉ (เวลา ดา คาเฟ่)  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้รับประสบการณ์ของระบบ Nutanix HCI สำหรับ Data Centerที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในเทคโนโลยีและนำเอาเทคโนโลยีที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้อย่างเกิดผล วิทยากรโดยตรงจาก NUTANIX THAILAND

 

Build Your Data Center by Nutanix HCI

 

หมายกำหนดการ

วันพุธ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563

หัวข้อ

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
09.30 – 12.00 น. Building Your Data Center by Nutanix Number 1 of HCI

วิทยากร คุณทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี ผู้จัดการประจำประเทศไทย Nutanix

12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

#Nutanix #HCI #HyperconvergedInfrastructure #DataCenter

 

เกี่ยวกับ AskMe

AskMe เป็นบริษัทที่ให้บริการและเชี่ยวชาญทางด้าน Nutanix ในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ประเทศไทย เรามีประสบการณ์และความรู้ในการติดตั้งและให้บริการสำหรับ Nutanix Solution เราสามารถช่วยให้ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ในการดำเนินการติดตั้งระบบบริการจัดการ Hyper-Converged Infrastructure ซึ่งจะช่วยให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทางด้าน Virtualization ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรุงเทพฯ: โทร 02-245-1335-7
เชียงใหม่: โทร 053-858-186

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่

กรุงเทพฯ: โทร 02-245-1335-7

เชียงใหม่: โทร 053-858-186

Email: sales@askme.co.th

Line : @askme.co.th