Nutanix Enterprise Cloud

หัวข้องานสัมนา: Reduce IT Spending with Nutanix Enterprise Cloud Platform

บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี2564 “Reduce IT Spending with Nutanix Enterprise Cloud Platform”

วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-13.30 น. ร้าน WELL LA DA CAFÉ (เวลา ดา คาเฟ่)  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้รับประสบการณ์ที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในเทคโนโลยี Nutanix Enterprise Cloud Platform และนำเอาเทคโนโลยีที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้อย่างเกิดผล วิทยากรโดยตรงจาก NUTANIX THAILAND

Reduce IT Spending with Nutanix Enterprise Cloud Platform

 

#Nutanix #EnterpriseCloudPlatform #HCI #HyperconvergedInfrastructure

เกี่ยวกับ AskMe

AskMe เป็นบริษัทที่ให้บริการและเชี่ยวชาญทางด้าน Nutanix ในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ประเทศไทย เรามีประสบการณ์และความรู้ในการติดตั้งและให้บริการสำหรับ Nutanix Solution เราสามารถช่วยให้ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ในการดำเนินการติดตั้งระบบบริการจัดการ Hyper-Converged Infrastructure ซึ่งจะช่วยให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทางด้าน Virtualization ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรุงเทพฯ: โทร 02-245-1335-7
เชียงใหม่: โทร 053-858-186

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่

กรุงเทพฯ: โทร 02-245-1335-7

เชียงใหม่: โทร 053-858-186

Email: sales@askme.co.th

Line : @askme.co.th