งานสัมมนา AskMe’s Best IT Solution #7th

ประมวลภาพ – งานสัมมนา AskMe’s Best IT Solution #7th

ประมวลภาพ – งานสัมมนา AskMe’s Best IT Solution #7th งานสัมมนาประจำปี 2562 ของสำนักงานสาขาเชียงใหม่ “AskMe’s Best IT Solutions #7th” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ Convention Hall โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท ถนนเชียงใหม่-ลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม มีลูกค้าเข้าสนใจเข้าร่วมงานมากมายจากหลายหลายองค์กรในภาคเหนือ พร้อมทั้ง Vendors ต่างๆมาร่วมออกบูท ในงานท่านจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และผู้เชี่ยวชาญ ที่บริษัทฯ ได้เชิญมา พร้อมหัวข้อการสัมมนาที่เป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในยุค 4.0 ได้แก่ Cybersecurity, Internet of Thing

Read more
งานสัมมนา AskMe’s Best IT Solution #7th

Seminar – AskMe’s Best IT Solution #7th

งานสัมนาประจำปี AskMe’s Best IT Solution #7th บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ผู้นำด้าน Digital Solutions Provider ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี 2562 ของสำนักงานสาขาเชียงใหม่ “AskMe’s Best IT Solutions #7th” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ Convention Hall โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท ถนนเชียงใหม่-ลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ ในงานท่านจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และผู้เชี่ยวชาญ ที่บริษัทฯ ได้เชิญมา พร้อมหัวข้อการสัมมนาที่เป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในยุค 4.0 ได้แก่

Read more
งานสัมมนา AskMe's Best IT Solution #6th

ประมวลภาพ – งานสัมมนา AskMe’s Best IT Solution #6th

ประมวลภาพ – งานสัมมนา AskMe’s Best IT Solution #6th ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “AskMe’s Best IT Solution #6th” ประจำปี 2018 วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:30-16:30 น.  ลูกค้าได้ให้ความสนใจและตอบรับอย่างล้นหลาม ณ อิมพีเรียลฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ ถนน ลอยเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในงานท่านจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และผู้เชี่ยวชาญ ที่บริษัทฯ ได้เชิญมา พร้อมหัวข้อการสัมมาที่น่าสนใจ ประกอบด้วยเทคโนโลยีใหม่ด้านระบบความปลอดภัยเครื่อข่ายไร้สาย, เครือข่ายไร้สายสำหรับ IoT, การนำ AI มาใช้เพื่อช่วยด้านความปลอดภัยของ DNS, ระบบสำรองข้อมูลรูปแบบใหม่, และระบบ

Read more
งานสัมมนา AskMe's Best IT Solution #6th

ประมวลภาพ – งานสัมมนา AskMe’s Best IT Solution #6th

ประมวลภาพ – งานสัมมนา AskMe’s Best IT Solution #6th ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “AskMe’s Best IT Solution #6th” ประจำปี 2018 วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:30-16:30 น.  ลูกค้าได้ให้ความสนใจและตอบรับอย่างล้นหลาม ณ อิมพีเรียลฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ ถนน ลอยเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในงานท่านจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และผู้เชี่ยวชาญ ที่บริษัทฯ ได้เชิญมา พร้อมหัวข้อการสัมมาที่น่าสนใจ ประกอบด้วยเทคโนโลยีใหม่ด้านระบบความปลอดภัยเครื่อข่ายไร้สาย, เครือข่ายไร้สายสำหรับ IoT, การนำ AI มาใช้เพื่อช่วยด้านความปลอดภัยของ DNS, ระบบสำรองข้อมูลรูปแบบใหม่, และระบบ

Read more