Modernize Your Infrastructure: Way to Build Your Hybrid Multi-Cloud

Seminar: Nutanix Modernize your infrastructure: Way to Build your Hybrid Multi-Cloud

งานสัมนาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน IT ขององค์กรให้ทันสมัยด้วย Nutanix Online Seminar : AskMe Solutions & Consultants ร่วมกับ Nutanix (Thailand) และ VST ECS (Thailand) มาอัพเดทเทคโนโลยีใหม่เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน IT ขององค์กรของคุณให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ผ่าน Zoom Online Meeting ในหัวข้อ  Modernize your infrastructure: Way to Build your Hybrid Multi-Cloud  โครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบดั้งเดิมสร้างความปวดหัวให้กับไอทีมาอย่างยาวนาน การสร้างสภาพแวดล้อมของ Hybrid Multi-Cloud จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าหากเรายังคงอยู่บนพื้นฐานโครงสร้างไอทีแบบเดิมๆ หรือ Hyperconverged (HCI) , ทั่วไป Nutanix โซลูชันช่วยองค์กรต่างๆ ปฏิรูปโครงสร้าง พื้นฐานไอที และสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ให้กับไอทีเพื่อ เชื่อมโยง และทํางานร่วมกับ Public

Read more
Nutanix HCI Data Center Seminar

ภาพบรรยากาศงาน – Building Your Data Center by Nutanix Number 1 of HCI

ประมวลภาพบรรยากาศงาน – Building Your Data Center by Nutanix Number 1 of HCI วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 13.30 บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี 2564 – Building Your Data Center by Nutanix Number 1 of HCI วันพุธ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-13.30 น. ร้าน

Read more
Seminar: Reduce IT Spending with Nutanix Enterprise Cloud Platform

ภาพงาน – Reduce IT Spending with Nutanix Enterprise Cloud Platform

ประมวลภาพบรรยากาศงาน – Reduce IT Spending with Nutanix Enterprise Cloud Platform วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 13.30 บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี2564 “Reduce IT Spending with Nutanix Enterprise Cloud Platform” วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-13.30 น. ร้าน WELL LA DA CAFÉ (เวลา ดา

Read more
Nutanix Building your data center

Building Your Data Center by Nutanix Number 1 of HCI

หัวข้องานสัมนา: Building Your Data Center by Nutanix Number 1 of HCI บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี 2564 วันพุธ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-13.30 น. ร้าน WELL LA DA CAFÉ (เวลา ดา คาเฟ่)  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้รับประสบการณ์ของระบบ Nutanix HCI สำหรับ Data Centerที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในเทคโนโลยีและนำเอาเทคโนโลยีที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้อย่างเกิดผล วิทยากรโดยตรงจาก NUTANIX THAILAND  

Read more