งานสัมมนา Moving To The Future Of Nutanix Hyperconverged Infrastructure

Seminar – Moving To The Future Of Nutanix Hyperconverged Infrastructure

งานสัมมนา Moving To The Future Of Nutanix Hyperconverged Infrastructure โดย 3 partner ร่วมกันจัดขึ้น ได้แก่ Nutanix Thailand, VSTECS, AskMe Chiang Mai ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิล์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 9.00น. – 15.00น. บรรยากาศอบอุ่นและมีลูกค้าสนใจซักถามกันตลอดรายการ หลังจากที่ Nutanix ออก Software Nutanix AOS เวอร์ชั่น 5.6 ออกมา พร้อมกับพัฒนาอุปกรณ์ Hardware Appliance ใน Model ต่างๆเป็นรุ่นใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบอัพเดทใหม่ๆ จากคุณทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี Country

Read more
Seminar: VMware vSAN HyperConverged Infrastructure Solution (HCI)

Seminar: VMware vSAN HyperConverged Infrastructure Solution (HCI)

Seminar: VMware vSAN HyperConverged Infrastructure Solution (HCI) AskMe with VMware and Value ECS provided a VMWare seminar “HyperConverged Solutions with VMware HyperConverged Software HCI” which is a new Technology “vSOM & vSAN” for all customers on 16 November 2016 at 8.30 น. – 16.30 pm. Hyperconverged Infrastructure คืออะไร? Hyperconverged Infrastructure

Read more
Seminar - Virtualize Made it Easy with No.1 Nutanix Hyperconverged

Seminar – Virtualize Made it Easy with No.1 Nutanix Hyperconverged

Seminar – Virtualize Made it Easy with No.1 Nutanix Hyperconverged AskMe invites you to join our seminar “Virtualize Made it Easy with No.1 Nutanix Hyperconverged” at Pullman Bangkok King Power Hotel (Rangnam) on March 3, 2016 at 12:00 – 16:30 PM. To register please send email to register@askme.co.th or telephone:

Read more