Training Course – Analyzing Data With Microsoft Power BI

Training Course – Analyzing Data With Microsoft Power BI #2

กลับมาแล้วตามคำเรียกร้อง หลังจากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในครั้งแรก
กับหลักสูตร Analyzing Data With Microsoft Power BI ในครั้งที่2

หัวข้อการอบรมเกี่ยวกับ Microsoft Power BI

ครั้งนี้ยังคงจัดเต็มด้วยเนื้อหาประกอบกับเทคนิคการใช้งานโดยวิทยากร  ที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มากกว่า 20 ปี และเป็นมือวางอันดับหนึ่งของ Microsoft Power BI ในประเทศไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไอที หรือเจ้าของข้อมูล หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานสามารถสร้างและนำเสนอข้อมูล ด้วย dashboard ที่ทันสมัย สามาถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในมิติต่างๆได้ 360 องศา ครบทุกมุมมองของธุรกิจ

จัดที่เชียงใหม่ ระยะเวลา 2 วัน รับจำนวน 20 ที่นั่งเท่านั้น
วันที่ 26 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 – 16:00 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์

พิเศษ ท่านละ 6,500 บาท(รวม vat)

เพียงลงทะเบียนพร้อมชำระเงินก่อนวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

จากราคาปกติ ท่านละ 6,955 บาท(รวม vat)

*ราคารวมอาหารกลางวัน และ Coffee break

Analyzing Data with Power BI Training

Analyzing Data with Power BI Training

 

#Power BI #Microsoft Power BI #Training