ภาพบรรยากาศงาน – Reduce IT Spending with Nutanix Enterprise Cloud Platform

ประมวลภาพบรรยากาศงาน – Reduce IT Spending with Nutanix Enterprise Cloud Platform วันที่ 23 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 – 13.30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *